CRL
 1. Ngày kết thúc WhiteList: 07/01/2022.
 2. WhiteList: Crypto Rocket Launch. (CRL)
 3. Số người trúng thưởng: 900 người tham gia.

  👉  500 thành viên có nhiều điểm nhất.👉  400 suất  rút thăm ngẫu nhiên.

 4. Thông tin:

  👉Tên Token: Crypto Rocket Launch
  👉Ký hiệu thành ngữ:  CRL
  👍 Mạng: Chuỗi thông minh ( BSC )
  💰 Tổng cung:  100.000.000👉  500 thành viên có nhiều điểm nhất.👉  400 suất  rút thăm ngẫu nhiên.

  👉Token Name: Crypto Rocket Launch
  👉Token Symbol: CRL
  👍Network: Binance Smart chain ( BSC )
  💰Total supply: 100,000,000👉 500 members who have the most reference points.👉 400 random drawn.

 5.  Nhận thêm 6 thành viên vào nhóm Telegram chính thức và kiếm được gấp đôi điểm.

  Tham gia Whitelist cùng Hobbymmo nhé: Link tham gia

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *